Συμμετοχές σε d.i.y. κυκλοφορίες

 

Το Distro K94 έχει συνδράμει στην κοπή των:

Conspiracy Of Denial / Lethe Split LP (2017)

Discordance – s/t (2017)

Zebu /Dead Elephant – Split (2017)

Kalpa – A Grand Misconception (2019)

Discordance / Matrack Attak – Split (2019)

Corpses – Graves (2020)

Zebu – Reek of the Parvenu (2021)