Σάββατο, 01/02/2010: Zyklons, Dimos/Kordelis

Η

μουσική της αποσύνθεσης.
Η αποσύνθεση της μουσικής.
Οι ήχοι της αποδόμησης.
Η αποδόμηση των ήχων.
Η αποδόμηση της αισθητικής.
Η αποδόμηση του δήθεν.
(!@$#%$^)
Πειραματικό λάηβ ελεύθερου αυτοσχεδιασμού από Zyklons και Dimos/Kordelis.

This entry was posted in Συναυλίες and tagged , , . Bookmark the permalink.